<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, May 26, 2005

De eerste post...

Net als de rest van de wereld wil ook ik een weblog. Natuurlijk niet zo'n crappy geval maar een "professioneel ogende en met karakter" achtige weblog...

Jeuj ook maar ff terugkijken in het verleden, dat doet het altijd goed. Een week of 2 terug heb ik het vliegticket geboekt naar New York. De vlucht gaat via Kopenhagen, de terugvlucht ook. Vertrek vanaf Schiphol om 07.00, dat wordt dus intjekken om 05.00. Wat een heerlijk tijdstip, vooral omdat je dan met het probleem zit dat er 's nachts geen treinen rijden naar Schiphol, dat wordt dus de laatste trein van de dag ervoor. Dan zou ik om 00.40 aankomen en moet ik dus 4 uur 20 minuten rondwandelen op Schiphol.

Gelukkig is de aankomsttijd wel gunstig te weten 15.00 op New York Newark. Gelukkig schijnt het een makkelijk vliegveld te zijn en ik hoop rond een uur of 17.00 - 18.00 bij het hostel aan te komen. Wil het allemaal rustig aan gaan doen, op zo'n vreselijk lange dag heeft het toch geen zin om je te haasten.

Ik logeer in het HI New York wat staat voor Hostelling International dat hiero te vinden is.

Zo, tis wel weer mooi geweest voor vandaag....tot morgen, ajuus!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

November 18, 2009 at 1:00 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats