<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, July 12, 2005

Six Flags 2005

Het was weer tijd voor het jaarlijkse Six Flags uitje. Doordat ik Walibi World nog steeds te kinderachtig vind klinken blijf ik bij de benaming Six Flags. Voor mij was het alweer de 9e keer, in groepsverband was het de 5e keer. Dit keer een andere groep dan voorgaande jaren, was ook wel eens leuk.

Om een uur of 8.50 (15 minuten te laat :P) kwamen Han, Alwin, Esther en Martijn me ophalen. Rond 10.15 waren we d'r en na het parkeren van de Volkswagen Polo van Han konden we de wandeling maken richting entree. Zo'n ding dus maar dan in het paars. :')


Het was fantastisch krap op de achterbank :D. Wat wil je met 3 man. Anyway, we zijn er gekomen ook nog. De kassa's kwamen we vrij snel door, evenals de kaartcontrole waarna we vlot zijn doorgelopen richting Superman The Ride. Je weet wel, dat ding waar je met een flinke snelheid wordt weggeschoten. Esther en Martijn gingen helaas niet mee waardoor ik alleen mocht zitten. Deze situatie zou nog vaker voorkomen waardoor we besloten hebben om het een en ander af te wisselen zodat niet dezelfde persoon steeds alleen zit.


Erg leuk, daarna moesten Han en Esther eten. Na een stevige burger om 11 uur ´s ochtends :') zetten we koers richting El Condor, de enige achtbaan waar ik nog nooit in was geweest. Helaas en reeds verwacht stond hier een rij van hier tot Tokio waardoor we hebben besloten om later nog eens weer te komen.


De El Rio Grande volgde. Das zo'n waterbaan met van die ronde bootjes voor 8 personen. Leuk, niet nat geworden. Esther en Martijn gingen ook mee. De Crazy River, de wildwaterbaan was helaas dicht, een domper aangezien het toch altijd wel een hoogtepunt is.

Tevens ben ik ook voor het eerst in de Space Shot geweest. Tot op heden heb ik altijd langs de kant gestaan omdat het me echt zo'n attractie leek waarvan je bijna wel moest kotsen als je net je eten achter de kiezen had zitten. Han, Alwin en ik waren hier dus ingeweest. De Space Shot viel me reuze mee, je wordt niet echt superhard omhoog geschoten, het lijkt alleen hard vanaf de grond. Het enige puntje dat je wat voelt is bovenin, op het moment net voor je weer naar beneden valt. Erg vermakelijk.

De 5 keer achter elkaar in de Goliath van vorig jaar hebben we niet kunnen evenaren. Het is bij slecht 1 keer gebleven terwijl de rijen toch erg kort waren. We hebben ongeveer een kwartiertje in de rij gestaan. Wat een fantastische achtbaan is dit toch ook.

"Megacoaster Goliath is de snelste, hoogste, langste en steilste rollercoaster van de Benelux! Goliath is 46 meter hoog en laat u vanaf deze hoogte met een hoek van 70 graden steil naar beneden vallen! Met snelheden van maximaal 106 km/u raast u over de 1,2 km lange baan en door de sensationele horizontale looping… Heb jij het lef om Goliath te verslaan?"

Juist, de 70 graden voelen als 90 graden omdat je bij de 1e drop bijna verticaal naar beneden suist. De 2e drop is ook erg stijl maar je merkt wel dat het geen 70 graden kan zijn. Een fototje op 1600x1200 vindt je hier.

Videofilmpje off-ride Goliath

Ook hebben we een soort van show gezien in een saloon naast de Flying Dutchman Goldmine. Leuke circusachtige acts. Sommige acts stond je echt van te kijken hoe ze het deden, erg knap! Hier komt nog een filmpje van, deze moet ik nog even van Alwin krijgen. Uiteraard hebben we de Flying Dutchman Goldmine niet overgeslagen, erg spannende attractie aangezien je bij de bochten altijd het gevoel hebt alsof je uit de bochten vliegt omdat deze zo scherp zijn....

Natuurlijk hebben we de El Condor niet overgeslagen, nadat het 's ochtends druk was zijn we er aan het eind van de middag weer geweest, toen waren er nauwelijks mensen en konden we vrijwel meteen doorlopen. Erg relaxed! Ook de Via Volta moest natuurlijk gezien zijn, vandaar dat we deze vrij snel hadden gedaan, leuk, maar niet zo spectaculair als de Goliath of El Condor.

De Robin Hood is zo'n houten achtbaan waar ik persoonlijk van sta te kijken. Erg knap hoe men dat heeft gemaakt want eigenlijk zijn het allemaal maar planken met een stel Gamma schroeffies en een paar metalen geleiders. Er is overigens meer dan 200 kilometer hout voor gebruikt!

Zonde van het hout.... :(

Nee geintje, zal vast wel FSC zijn :D.

Foto's en filmpjes komen nog, deze zal ik nog even bij Alwin halen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats