<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, July 26, 2005

Tom Cruise en Katie Holmes

Vandaag kwam ik bij toeval via Fok op een linkje naar Tom Cruise en Katie Holmes die dat Candyshop liedje zingen van 50 Cent. Briljant gemaakt!

KlikEn nu gaan ze ook nog trouwen! Hulde voor het paar. :)

Tom Cruise en Katie Holmes gaan trouwen (video)

Uitgegeven: 18 juni 2005 11:07
Laatst gewijzigd: 18 juni 2005 17:32

AMSTERDAM - Acteur Tom Cruise heeft zijn zestien jaar jongere vriendin Katie Holmes ten huwelijk gevraagd. Dat maakte het stel vrijdag op een persconferentie in Parijs bekend.

Cruise zei Holmes bij de Eiffeltoren ten huwelijk te hebben gevraagd. Aan de grote diamanten ring aan haar hand te zien had zij 'ja' gezegd. Volgens Cruise is er nog geen datum geprikt voor de bruiloft. "Daar hebben we het nog niet over gehad."

Er is veel gespeculeerd over relatie tussen Cruise en Holmes. Volgens de media zou hun relatie een publiciteitsstunt zijn om hun nieuwe films te promoten. Zowel Cruise als Holmes hebben dit ontkend. Cruise is deze zomer te zien in 'War of the Worlds' en Holmes in 'Batman Begins'.

Tom Cruise is al twee keer eerder getrouwd geweest, met Nicole Kidman en Mimi Rogers.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats