<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 19, 2005

Drie doden na schietpartij in Rotterdams café

ROTTERDAM - De politie heeft in een café aan de Schiedamsesingel in Rotterdam twee doodgeschoten mannen en een doodgeschoten vrouw aangetroffen. In de horecagelegenheid woedde bovendien korte tijd brand. Die was echter snel onder controle, aldus een politiewoordvoerster zaterdagochtend.

Politiemensen troffen in het café Inn and Out ook twee gewonden aan. Volgens de woordvoerster klonken er 's nachts om vijf uur schoten in de Boomgaardsstraat, om de hoek van het café.

"Politiemensen zagen daar niets en kregen vervolgens een melding binnen dat er in het café was ingebroken. Bij de Inn and Out zagen agenten rook onder het rolluik komen. Binnen troffen zij de slachtoffers aan."

Volgens de woordvoerster zijn vier gewapende mannen er vandoor gegaan. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen gewond zijn geraakt en zelf naar een ziekenhuis zijn gegaan. De politie heeft de omgeving afgezet. Een arrestatieteam heeft niet alleen het café uitgekamd maar is volgens ooggetuigen ook een pand in dezelfde straat binnen gegaan.

Gesloten

De Inn and Out werd twee jaar geleden een aantal maanden gesloten omdat er op het terras een schietpartij had plaatsgevonden. Volgens omstanders wordt het café doorgaans bezocht door Surinamers en Antillianen.

Afpersingszaak

Buurtbewoners, die naar eigen zeggen weinig van het gebeuren hebben gemerkt, zeggen dat het om een afpersingszaak gaat. De slachtoffers zouden geboeid zijn aangetroffen. Bovendien zouden de vermoedelijke daders machinegeweren hebben gebruikt. Omwonenden hoorden tot 03.00 's nachts feestgeluiden uit de horecazaak komen. Er zou een verjaardagsfeest zijn gehouden.

Omwonenden

De politie heeft direct omwonenden op het bureau verhoord. Ze zijn onder politiebegeleiding weer naar huis gebracht. De woningen rondom het café zijn intussen aan het oog ontrokken door hekken met zwart zeil. De technische recherche heeft onder meer prullenbakken in de straat onderzocht.

Café en eetgelegenheid Inn and Out ligt in een rustig buurtje vlakbij de Witte de Withstraat. Tegenover de zaak is een school en een openbaar speelplein. Op een andere hoek is een kinderopvang gevestigd.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats