<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 19, 2005

Vermiste Nederlander dood gevonden in Nieuw-Zeeland

AUCKLAND - Reddingswerkers in Nieuw-Zeeland hebben zaterdag de vermiste helikopter teruggevonden met aan boord de Nederlander Guus Klatte (38) en de Nieuw-Zeelandse miljonair Michael Erceg. De twee mannen zijn waarschijnlijk onmiddellijk omgekomen door het ongeval, aldus het Nationale Reddings Coƶrdinatie Centrum zaterdag tegen de Nieuw-Zeelandse televisiezender TVNZ.

Begin november verdween de helikopter met aan boord dranktycoon Erceg en exportmanager Klatte van bierconcern Grolsch door nog onbekende oorzaak van de radar. Een grote zoektocht naar het toestel werd op touw gezet. Toen resultaten uitbleven, staakten de autoriteiten hun pogingen maar gingen de families van de vermisten door. De rampplek ligt niet ver van de berg Mount Karioi op het Noordereiland.

Het bierconcern reageerde zaterdag met verslagenheid op de dood van Klatte en de Nieuw-Zeelander Erceg. "De gedachten van de raad van bestuur, directie en medewerkers van Grolsch gaan uit naar de families en de dierbaren van Guus Klatte en Michael Erceq", stond te lezen in een perscommuniquƩ. Het bedrijf uitte zijn waardering voor de grote inzet van velen bij de speurtocht naar het tweetal.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats