<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, December 30, 2005

28 december

Mogge,

Gisterochtend rustig aan gedaan en rond een uurtje of 10 de metro gepakt naar Columbus Circle / 50th Str om een bezoekje te brengen aan CNN. Bij CNN was er de mogelijkheid om een Inside / Behind The Screens Tour te doen. Supervet natuurlijk en gratis dus dat kwam mooi uit. :) We kregen van alles te zien binnen, van de studio van Paula Zahn en Anderson Cooper tot de deur naar de reserve studio van Larry King. Uiteraard krijg je ook de nodige films te zien over de geschiedenis van CNN en vertelt men van alles en nog wat over het gebouw. :)

Aan het begin van de tour krijg je een CNN Press Pass die je mee mag nemen aan het eind. Ik had hem standaard al meegenomen, wist ik veel dat het gewoon legaal mocht. Onder het Time Warner gebouw zit ook nog een lekkere supermarkt (Whole Foods) waar ik de lunch heb gehaald: een bagel en een pakje jus d'orange. :)

Vervolgens van 59th de metro gepakt naar 34th en vandaar gelopen naar Madison Sqaure Garden voor een all access tour. Volgens de gast achter het raam begon de tour om 13.00, dat was het dus inmiddels allang op mijn horloge maar ze bedoelden dus MSG tijd en dus duurde het nog 15 minuten. Volgens mij hadden ze zelf niet eens in de gaten dat de klok een kwartier achterliep.

De tour begon in het grote theater wat ruimte biedt voor ongeveer 5600 mensen. Men was net bezig meg mensen binnen laten voor de Peter Pan voorstelling die een half uurtje later zou beginnen. Niet veel van meegekregen. De gids vertelde veel informatie over MSG, de diverse ruimtes en er was genoeg ruimte voor vragen. Soms merkte je wel dat hij het al vaak had gedaan, dan werd er met een toon gesproken van dat ie het echt al vaak had verteld.

Ik vond de 5600-mensen-zaal redelijk groot om te zien. Toen gingen we naar de skyboxen, oftewel de suites. Bedrijven kunnen hier een ruimte afhuren en deze bieden ruimte aan ongeveer 22 mensen. De suites zijn helemaal bovenin het stadion. De suites bieden uitzicht op de Arena, de grote ruimte die we allemaal van tv kennen. :) Hier kan je ongeveer 20.000 mensen plaatsen. De vloer beneden was op het moment ene basketbalvloer aangezien er 's avonds een tournooi gespeeld zou worden door college basketball teams. Onder de basketbalvloer ligt de ijsvloer welke er constant ligt. :)

Na het bekijken van de suites gingen we een stukje naar beneden en kwamen we redelijk dicht bij de vloer. Iedereen vond het wel leuk. Hierna kwamen de lockers van de Knicks en Rangers aan bod. Geinig om te zien hoe groot de schoenen zijn.

De tour was beeindigd na ongeveer 1 uur 15 minuten en toen ben ik richting het ESB gegaan. Jammer dat er alleen een rij around the block stond. Nog even rondgelopen in Macy's en de Gap winkel en toen was het alwel tijd om richting hostel te gaan aangezien ik ook behoorlijk last kreeg van schrijnende plekken tussen mijn benen. (heb ik vaker bij lange afstanden :) )
's Avonds heb ik met roommate Dave de metro gepakt naar Times Square en hebben we van 40th Str naar 57th en terug naar 43rd Str gelopen om een restaurant te vinden met een all-you-can-eat-formula. Niet gevonden en dus zijn we geeindigd bij Sbarro voor lasagne.

In het hostel kwamen we een nieuwe kamergenoot tegen. Hij kwam uit Engeland. Hopelijk drinkt ie niet veel. Hij moest ook meteen weg dus geen gesprek mee kunnen voeren. :)
C u!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats