<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, December 25, 2005

Aankomst + zaterdag

Merry christmas vanuit New York!

Het is hier inmiddels ook 1e kerstdag, ongeveer een uurtje of 8. De temperaturen vallen ontzettend mee, het zal rond een graad of 8 zijn. Ik loop bijna meer met de jas half open dan helemaal dicht. Gisteren, zaterdag een rustige dag gehad, dag na aankomst. Ben begonnen op Times Square en zo gelopen naar 50th St, dan naar 6th Ave en die helemaal naar beneden gelopen naar 34th St bij Macy's en Herald Square. Daarna richting Central Park en een wandeling gemaakt naar de 86th St traverse en toen weer zuidwaarts richting 77th St om een bezoek te brengen aan het American Museum Of National History. Ik was tegen een uurtje of 6 weer terug in het hostel.

Hostel is super, hele leuke kamergenoten. We zitten totaal met 6 nederlanders op een kamer, beetje jammer eigenlijk, had gehoopt op wat meer internationaal volk. Dan zijn er nog 2 amerikanen en 2 japanners. Hostel heeft veel faciliteiten en ik zal hier ook zeker weer naar toe gaan als ik weer naar NY ga.

Vlucht was lang en ik was toen ik ging slapen ook bijna 43 uur op. Donderdag 08.30 opgestaan en 21.45 richting Schiphol. De nacht doorbrengen op Schiphol viel nog wel mee. 05.20 ingecheckt en 07.20 richting Kopenhagen. Vervolgens daar 3,5 uur gewacht en 12.20 richting NY. Die vlucht duurde naar mijn gevoel echt lang in vergelijking met de vlucht naar San Fransisco in 2003. We waren 5 minuten te laat vertrokken uit Kopenhagen en zouden een kwartier eerder aankomen maar uiteindelijk toch op schematijd aangekomen. Immigratie en douane duurde 1 uur 15 minuten, viel dus mee. Gelukkig ben ik niet gepakt met de stukjes kaas en worst in m'n tas. 17.45 was ik in het hostel, thank god dat de treinen weer rijden.

Tot zover. Greetz from NY!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats