<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, December 27, 2005

Rest van de zondag + maandag

Gisteren (zondag) heb ik 's middags niet veel meer gedaan. Ik had in de planning om naar het Guggenheim te gaan maar die was dus wegens kerst gesloten. Net zoals zoveel attracties. Maar dat kan je verwachten met kerst he? Het heeft gistermiddag toch nog behoorlijk zitten hozen te hele middag, zonde van de middag maar goed. Ik heb me toch nog even buiten gewaagd en heb de metro gepakt richting het het Empire State Building. Niet voor het observation deck omdat dat natuurlijk helemaal niet veel aan is in de regen.

In het ESB ben ik naar de New York Skyride geweest. Dit was opgedeeld in een aantal onderdelen. Eerst kwam je in een soort van tunnel te staan waar een videpresentatie was van de top 10 van bezichtigingen in New York. Op de eerste plaats stond hoe anders kan het ook, het Empire State Building. Daarna kwam je in een ronde ruimte en ging je kijken naar een film over New York en 11 september en de heroes of New York bla bla patriottisme enz bla bla.... De laatste ruimte was een soort van flight simulator achtig iets. Je ging zitten in een rij en bevond je door middel van een soort van vliegend schip boven New York. Een virtuele piloot vloog je dan door New York en de stoelen/bankrij bewoog uiteraard mee. Het laatste gedeelte duurde iets van 15 minuten. Al met al vond ik deze attractie erg duur en als ik hem niet gratis had kunnen doen had ik het ook niet gedaan, je bent met een uurtje ongeveer weer buiten en 23.50$ lichter.

Hierna ben ik even naar de Walgreens in het ESB geweest om een blik ravioli te halen en wat kaartjes voor het thuisfront en wat fokkers. :) Vervolgens richting Starbucks voor een kop chocolademelk a 3.25$ en toen richting metro en weer terug richting hostel gegaan. Even mijn blik ravioli opgepeuzeld en wat gehangen in het hostel. 's Avonds maar weer naar Subway aangezien we geen zin hadden om ver te lopen en Subway right across the street is. Ik heb sinds ik in New York ben ook nog geen normale avondmaaltijd gehad.

's Avonds ben ik met 2 kamergenoten naar het Empire theater geweest in plaats van het Loews op 42nd Str om King Kong te gaan kijken. De film duurde effectief 2 uur en 45 minuten aangezien de film om 21.20 zou moeten beginnen en je eerst nog iets van 40 minuten voorstukjes, reclames en weet ik veel wat voor gedoe je nog krijgt. Mensen gingen zelfs klappen bij de aankondiging dat de mobiele telefoons uit moesten. De zaal was enorm groot, ik denk dat er ongeveer 800-900 man in ging, misschien wel meer. Geluid was ook erg goed en het scherm lekker groot, we zaten dan ook bijna bovenaan. :) Mensen hebben tijdens de film hele gesprekken, kijken continu op hun mobiele telefoons om te zien of ze nog nieuwe berichten hebben en klappen na elke spectaculaire scene en aan het eind van de film. Tevens is weggaan voordat de film afgelopen is ook heel normaal en wordt er gelachen om elk flauw grapje. Rond 00.50 stonden we weer buiten en liepen we door de stromende regen richting de metro. Tegen 02.00 lagen we in bed aangezien we onderweg nog wat andere kamergenoten tegenkwamen.

Vandaag 26 december ben ik met Dave, mijn Amerikaanse-Filippijnse roommate naar het Guggenheim geweest. Er was een interessante expostie over Rusland. :) Ik denk dat we er zo'n 1,5 uur zijn geweest aangezien we het toen wel gezien hadden. Daarna zijn we richting 59th Str met de metro gegaan en zijn we bij het Rockefeller Center gestopt om te kijken bij de ijsbaan en kerstboom. In de NBC store hebben we kaartjes gehaald voor de Rockefeller Center Tour en de NBC Studio Tour. Beide tours waren erg leuk en leerzaam. De NBC tour was meer leuk en de Rockefeller tour meer leerzaam aangezien ze je veel verteld over de geschiedenis, wandtekeningen en omgeving. :) De NBC tour was leuk aangezien je echte studio's ziet en ze je wat vertellen over de camera-technieken e.d. Na veel lopen stonden we stond een uur of 6 buiten en zijn we richting Times Square gelopen. Het was inmiddels ook al donker en op TS was het gigantisch druk, alsmede op 6th Ave.

Vanavond even bij de groceriestore wat te eten gehaald en rustig aan gedaan. Morgen wil ik naar Carnegie Hall, Ellis Island en de Statue Of Liberty als het een beetje mooi en helder weer is. :)

Nu zo nog even tv kijken en dan richting bed. :)

Ajuus!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats