<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, December 25, 2005

Zondag 25 december

Over het schaatsen:

Central Park is de entree voor de schaatsbaan iets van 12 dollar. Zal wel komen omdat het gesponsord wordt door Donald Trump. De baan bij Bryant Park is gratis meende ik en ook veel leuker om te bezoeken, er zijn er veel meer mensen en tevens is de omgeving ook een stuk leuker met alle kerststalletjes, van het ijs geschraapte sneeuw en gebouwen. Rockefeller Center ben ik gisteren voorbij gelopen, had de schaatsbaan en kerstboom niet zo snel kunnen vinden. Hoorde later van mijn roommate dat het precies in het midden van RC was. Ik wil wel nog even gaan kijken naar het observation point aldaar. :)

Vanochten om 08.30 verzameld in de lobby voor de Harlem tour. We waren met een groep van 20 en de volgens mij zwaar gereformeerde Evan liep met ons voor 2,5 uur door Harlem. We hebben gelopen van 103rd naar 125th via Morningside Heights, St Paul's Divine Cathedral (ofzo, iig de grootste cathedraal ter wereld in gothische stijl. :) Om 11 uur waren we van harte welkom bij de LaGree Baptism Church voor zo'n gospel-achtige dienst. Was erg bijzonder en indrukwekkend om mee te maken. Ik heb ook nog een paar minuten gefilmd toen een meisje begon te zingen, het klonk nergens naar... Jerney zou hebben gezegd: "Je hebt het niet, sorry". Dit duurde tot ongeveer 11.45 en toen zijn we met de hele ploeg weer richting het hostel gegaan. :)

Er zitten hier trouwens ontzettend veel leuke meisjes dus als je vrijgezel bent heb je plenty of keuze. ;) Vanavond ga ik met 2 roommates naar King Kong in het Loews theater om 21.20 dus ergens midden in de nacht komen we wel weer terug.

Veel winkels hier zijn dicht vanwege kerst, zelfs gisteravond. Van gisteravond wisten we het niet. Mijn roommate Dave en ik waren toen naar de Subway gegaan voor een 12" sub met een flinke beker cola. Het broodje wordt hier 3-4 x zo dik belegd als in NL bij de Subway terwijl je relatief maar iets van 1 euro meer betaald dan in NL. Vanavond weer waarschijnlijk.
Voor vanmiddag nog geen planning, even kijken of het Intrepid en Sea-nogwat Museum open is of het Guggenheim. :)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hallo Jeroen, ik ben blij dat je het zo naar je zin hebt!! Leuk ook dat je met die jongens naar die kerkdienst en film bent geweest.Hier zijn we ook druk met de laatste voorbereidingen voor de vakantie naar Zwitserland. Ik las dat je in New York achter in de week weer sneeuw krijgt en de temp. gaat ook weer naar beneden. Hier hebben we vanmiddag ook een minibeetje sneeuw gehad. Nou dag Jeroen, pas goed op jezelf hoor!
Mam.

December 26, 2005 at 6:01 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats