<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, February 10, 2006

Maandag 6 februari

Vandaag is het Waitangi Day, een soort van nationale feestdag. Ik heb geen idee wat het inhoudt maar ik las wel in de Lonely Planet dat veel winkels dicht zouden zijn. Tegen een uurtje of acht werd ik wakker en rond elf uur vond ik het tijd om even naar buiten te gaan. Bij Aotea Square stonden veel mensen te kijken naar het optreden van straatartiesten. Auckland stond van een februari tot en met zes februari in het teken van het International Buskers Festival, een festival waar twintig straatartiesten van de hele wereld aan meededen en vorig jaar zo’n 60.000 bezoekers had getrokken. Op verschillende locaties in de stad kon je genieten van de optredens. Elke artiest had zijn eigen programma in elkaar geknutseld en ze hadden ongeveer een uur per locatie per keer. Ik heb op Aotea Square een aantal shows gezien, het was erg leuk. Veel mensen gaven ook geld maar dit was niet verplicht zoals de artiesten ook vertelden. Die ochtend was er ook geen ontbijt dus was ik voor de derde keer te vinden in de Subway waar ik een broodje had gehaald en lekker opgegeten tijdens het kijken naar de optredens. Aotea is dus normaliter the place to be als het gaat om entertainment en amusement. Ik heb er nog weinig van gemerkt eigenlijk. Wel het naastgelegen SkyCity Metro zag er gezellig uit. Een grote bioscoop met veel glitter en glamour zit er onder andere, naast een foodcourt en nog wat winkels en speelhallen. Vergeet uiteraard de Starbucks niet voor een lekker kopje koffie of een frappuccino. ’s Middags bij de wat duurdere Star Mart een brood gehaald, wat thee, plakjes kaas, chips en wat melk zodat ik tenminste de komende twee dagen nog relatief goedkoop wat te eten heb. Tevens ook een bakje noodles meegenomen dat diende als avondeten.

2 Comments:

Anonymous qu63 said...

je ligt 6 dagen achter!

heb je dat meisje in het vliegtuig (foto 16) nog aangesproken?

February 11, 2006 at 12:43 AM

 
Blogger The Jagster said...

Jazeker. :P Ik mocht er elf uur naast zitten dus ik heb wel de nodige informatie uitgewisseld. ;)

February 13, 2006 at 4:21 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats