<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, May 30, 2006

Pizza

Ja hoi enzo!

Vandaag weer geshopt dus altijd geen tijd om eten te koken enzo. Ik had nog een bonnetje liggen voor een korting bij Domino's. Voor omgerekend 5,5 euro had ik een large Supreme pizza met een triple cheese crust. Mên wat lekker!

Sunday, May 14, 2006

Wellesley

Hoi!

Even wat fototjes van mijn huidige appartement. Dit is alleen van mijn appartement. Van de rest van het gebouw zal ik wat foto's maken zodra de zon weer schijnt. ;) Het regent hier op het moment namelijk dus dat schiet niet echt op.
C'est tout!

Friday, May 12, 2006

"End Of Semester"Bash

Gister hebben we een End Of The Semester bash gehad. Een leuke borrel in het Playhouse cafe op Aotea Square naast Sky City Metro. Het was erg leuk en er waren ontzettend veel internationale studenten. Het halve cafe was afgezet voor onze groep en het duurde officieel van 7-9 maar wij zaten er tot een uur of 12. Het bier vloeide rijkelijk, de chips waren lekker en de sfeer goed! :) *O*

Hieronder een selectie van de foto's. Alle foto's zijn te zien hier.

Duitsland, Finland, Finland, Finland, Duitsland. ;)


Twee Amerikaanse vrienden.

Nieuwe vrienden, Jenny uit NZ en Susan uit de VS.


Finland, Finland, Nederland. :)


Mehmet en Megumi uit Duitsland en Japan.


Meg O+


Ayako uit Japan en Sari uit Finland.


Bier is lekker. ^O^


Pierre uit Frankrijk, Juha uit Finland. :')


Johanna aus Deutschland. :9


Japanners zijn okee :9


Even bijschenken. :P

Thursday, May 04, 2006

Soort van update

Wegens drukte op school heb ik nog geen tijd gehad om het verslag van Australië te plaatsen. Ik heb tot en met 19 april klaar en moet dus nog 20, 21, 22 april. Dit verwacht ik dit weekend af te hebben.

Overigens is er een aardbeving geweest op Tonga, net voor de datumgrens. Hier was er een kans dat een kleine tsunami de kust bij Gisborne zou raken maar daar is niks van gekomen. Ook de paniek en evacuaties die men op CNN berichtte klopt niet, we hebben er niks van gemerkt. De aardbeving zou afgelopen nacht rond drie uur NZ tijd geweest moeten zijn. Wel ging er rond 02.15 het brandalarm een paar keer spontaan af. Daar werden we zo gek van dat we de batterij er maar uitgehaald hebben. Was niet de eerste keer.

 
Free counter and web stats