<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, June 15, 2006

Globale planning

Hoi :)

Omdat ik nu tijd teveel heb leek het me wel tijd om eens wat dingen te gaan plannen voor mijn rondreistripje. :) Ik heb een globale planning met van het eerste gedeelte de prijzen voor transport aangezien ik voor het zuidereiland twee passen ga nemen. Dit is waarschijnlijk goedkoper dan 1 "grote" pas. Ik ga dit nog even precies uitzoeken. :)

Rotorua - Napier - Wellington bleek uiteindelijk qua transport goedkoper te zijn dan rechtstreeks.

24-06: Auckland - Rotorua, $22, 13.15 - 17.00.
25-06: Rotorua.
26-06: Rotorua - Napier, $29, 13.15 - 16.44.
27-06: Napier.
28-06: Napier - Wellington via Palmerston North, $20, 09.12 - 14.59.
29-06: Wellington.
30-06: Cook Strait Ferry, $40, 08.25 - 11.35.
30-06: Picton - Christchurch.
01-07: Christchurch - Greymouth Tranz Alpine, $58, 08.15 - 12.45.
02-07: Greymouth - Franz Josef.
03-07: Nog geen invulling.
04-07: Fox Glacier - Wanaka.
05-07: Wanaka.
06-07: Wanaka - Queenstown.
07-07: Queenstown.
08-07: Queenstown.
09-07: Queenstown - Mt Cook.
10-07: Mt Cook.
11-07: Mt Cook - Christchurch.
12-07: Christchurch.
13-07: Christchurch - Auckland - Seoul

Wat valt op? Geen Tongariro. Ik heb er mijns inziens de conditie niet voor, ik voel er niet veel voor om 17 kilometer te lopen. Dit komt in een ander bezoek aan NZ nog wel een keer. Verder wél Napier omdat dit een leuk art deco stadje schijnt te zijn. Verder ook geen Taupo. Taupo is volgens mij (en verhalen van mijn andere backpackers) alleen interessant als je wil skydiven of bungyjumpen. Geen Abel Tasman en Dunedin. Abel Tasman omdat ik er geen tijd voor heb, hetzelfde geldt voor Dunedin. Vanuit NL is het nogal moeilijk om in te schatten hoeveel tijd je kwijt bent om het hele land te zien. :) Ik had al met al dus misschien wel iets van een week extra kunnen gebruiken.

Ik reis per bus, gebruik 1 ferry-crossing en doe 1 treinreis. :) Ik ben nog aan het bekijken hoe en wat voor Franz Josef en Fox aangezien deze maar iets van 23 kilometer / 30 minuten uit elkaar liggen. Nadeel van het niet hebben van een auto is dat je dus bent aangewezen op de bus en die rijdt dus maar 1-2 keer per dag. :{

:)

1 Comments:

Anonymous Ellen said...

Dit item wil ik morgen even uitgebreid bekijken met de atlas erbij enzo. Dan weet ik waar je het over hebt, het is nu al laat en ik ga zo naar bed.

June 17, 2006 at 12:43 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats