<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, June 16, 2006

Lekker gegeten

Vanavond hebben we met een leuke groep mensen gegeten in The Observatory. Een restaurant op 192 meter hoogte (ik dacht dat het hoger zou zijn) in de Sky Tower. Voor Nieuw Zeelandse begrippen was het relatief duur om er te eten, 55 dollar. Het was een lopend buffet met voor de helft seafood en de andere helft was vlees e.d. Het was ontzettend lekker en ik heb me wel vol gegeten met onder andere zalm, makreel, tonijn, krab, sushi, 2 burrito's, soort van paling maar dan lokaal en oesters.

Lekkere fles wijn er bij en het was een geslaagde avond. Terwijl ik eigenlijk niet eens wijn lus maar na de twee flessen champagne die ik er vorige week heb doorheen gejaagd ( :@ ) tijdens een feestje was het wel ok.

Foto's volgen nog. :)

6 Comments:

Anonymous Ellen said...

Je "lus" geen wijn? en drink je het?
He, wat heerlijk dat je zo gezellig uit eten bent geweest met leuke mensen!!! Helemaal jou smaak, denk ik met al die "seafood".
Je zal ze nog missen, denk ik, al die mensen, die best wel belangrijk zijn geweest voor je, in deze tijd van je leven. Ik vind het geweldig dat je dit allemaal mee maakt......

ik heb al een paar keer een mailtje naar jou gestuurd, via hotmail, maar krijg steeds het bericht terug dat de mail niet bezorgt kan worden. Ik heb nl. nieuws van de belastingdienst voor je.

June 17, 2006 at 12:36 AM

 
Blogger The Jagster said...

Dat kreeg ik gisteravond door.

June 17, 2006 at 7:31 AM

 
Anonymous Ellen said...

Jeroen hoe kan dat nou, ik kan je geen mail sturen, steeds krijg ik het bericht dat de amil niet aangekomen is. Is je mailbox tevol???????????
Ellen

June 17, 2006 at 10:16 PM

 
Blogger The Jagster said...

Nee is niet vol... probeer het eens op m.j.m.olthof@st.hanze.nl

June 18, 2006 at 12:59 AM

 
Anonymous ellen said...

nu weet ik wat ik fout heb gedaan ik had jeroen in plaats van j_

June 18, 2006 at 11:18 AM

 
Anonymous Ellen said...

Ga je nog een laatste up-date-tje doen voor je vertrek?

June 21, 2006 at 12:50 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats