<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, June 15, 2006

Vliegtickets in ruil voor seks

Nieuw Zeelands nationale luchtvaartmaatschappij doet een intern onderzoek naar een "sex-for-travel"-scam. Personeelsleden van Air New Zealand gebruiken hun privileges om prostituees te laten vliegen in ruil voor seks. Dit is gisteren bevestigd door de luchtvaartmaatschappij.

De verklaring kwam een dag voordat Air New Zealand het zelf naar buiten had willen brengen door een cover story van het tijdschrift "Investigate". Het tijdschrift citeert een hotelmedewerker die claimt dat een aantal personeelsleden van Air New Zealand in Auckland een mondelinge overeenkomst hadden met prostituees voor vliegtickets met korting in ruil voor seksuele diensten.

De hotelmedewerker heeft het tijdschrift ingelicht omdat deze bang was geworden nadat CEO's van luchtvaartmaatschappijen een vrouwelijk personeelslid hadden geconfronteerd, welke een e-mail had rond laten gaan over All Black speler Dan Carter in een "Jockey" reclame. Volgens de hotelmedewerker gebruiken de prostituees het luchtvaartpersoneel om zo goedkoop aan "buddy fares" te komen. Dit zijn lage vliegtarieven voor personeelsleden.

Air New Zealand heeft gisteren toegegeven dat tenminste één personeelslid onderzocht wordt. De luchtvaartmaatschappij geeft geen details weg over de persoon. Volgens Air New Zealand zijn de "buddy fares" een privilege en geen recht. De zaak wordt dan ook extreem serieus opgenomen.

Bron: NZ Herald

1 Comments:

Anonymous Ellen said...

Tjonge jonge het moet toch niet gekker worden.......

June 17, 2006 at 12:41 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats