<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, July 25, 2006

Arash AF10: GT1-kloon met Corvette-kracht

Arash Farboud kan niet stilzitten. Eerder hielp hij bij de schepping van de Farboud GTS. Nu staat de Arash AF10 op stapel.

Arash Farboud is de stichter en vooral financier van het merk Farboud. Daar wordt inmiddels de GTS geproduceerd. Farboud gaat verder met een nieuw automerk dat dit keer zijn voornaam draagt: Arash. De AF10, waarvan een prototype is tentoongesteld op de autoshow in Londen, lijkt sterk op de Porsche GT1. Als motor is gekozen voor een 7,0-liter Corvette-motor die is getuned tot 550 pk.
De carrosserie van de Arash AF10 is opgetrokken uit koolstofvezel. De auto is 4,40 meter lang en twee meter breed. Hij kan in 3,0 seconden van 0 naar 100 en de topsnelheid ligt op 328 km/u. Op termijn staat ook een 850 pk versie van de V8 op het plan.
In Nederland zou de AF10 zo’n 325.000 euro moeten kosten. De kans is minimaal dat er ooit een op onze wegen te zien is. Als de plannen van Farboud doorgaan is een productie gepland van 25 stuks per jaar. Het merendeel daarvan krijgt het stuur aan de rechterkant. Het gros van de linksgestuurde exemplaren vindt een weg naar Amerika.

Bron: Autoweek.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats