<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, July 18, 2006

Australie: donderdag 20 april 2006

De dag dat ik naar de hoofdstad van Australië ging!

Het was bijna midden in de nacht dat mijn telefoon af ging. Ik had mijn alarm gezet op 06.00 aangezien de trein om 06.58 zou vertrekken. Eerst even gedoucht en vervolgens wat te drinken en het ontbijt meegenomen in de rugzak. Het was inmiddels 06.30 en ik had geen zin om te lopen. Tevens zou ik het waarschijnlijk ook niet meer halen als ik ging lopen. De trein deed er 10 minuten over en met nog 10 minuten op de klok had ik het dan toch nog ruim gehaald. Ik moest namelijk ook nog een stuk wandelen van het laatste naar het eerste perron. Het bleek een nogal klein treintje te zijn, slechts drie wagons. Ik zat in de middelste, de B wagon en had stoel nummer 43. De trein zat niet echt vol, sterker nog, er zaten nauwelijks mensen in. De rit zou iets minder dan 4,5 uur duren en om 11.21 zou ik aankomen in Canberra. Onderweg zou de trein nog stoppen in Strathfield, Campbelltown, Mittagong, Bowral, Moss Vale, Bundanoon, Goulburn, Tarago, Bungendore, Queanbeyan en als laatste stop Canberra. Het landschap was ontzettend mooi, van kale vlakten naar weilanden en af en toe een huis. Op een gegeven moment werd het spoor ook enkelsporig en je kwam ook geen andere trein tegen. Erg apart.

Het landschap was heuvelachtig en het leek allemaal erg dor. Veel bruin en op sommige stukken zag je zelfs geen bomen. Dit had wel iets. Sommige stukken waren groen en af en toe zag je een rivier stromen. Het was apart om zoveel dor landschap te zien in vergelijking met Nieuw Zeeland waar alles groen was en bruine bladeren aan bomen zeldzaam leken te zijn, zelfs later toen de herfst zou beginnen. De reis was lang maar ook weer niet. Doordat het rustig was in de trein kon ik lekker naar buiten kijken en genieten van het landschap. Halverwege heb ik in het bistro-wagon nog een kop chocolademelk gehaald voor omgerekend 0,75 euro, dat kost in Nederland toch het dubbele. Na ongeveer 4,5 uur treinen kwamen we aan in Canberra, de hoofdstad van Australië. Ik wist dat het klein was maar dat het nou weer zó klein was had ik ook niet op gerekend. Het leek even alsof ik in de middle of nowhere was uitgestapt aangezien het er allemaal nogal klein en verlaten uitzag. Een station met een paar sporen waarvan er één in gebruik was en een aantal huizen. Later bleek dat het station buiten het centrum ligt. Er gaat vanaf het station een paar keer per uur een bus die je naar het centrum brengt, de meest logische halte: City Walk. De rit van het station naar het centrum duurde ongeveer een kwartiertje en het was tegen 12 uur ’s middags dat ik in het centrum van de hoofdstad stond. Ik heb even door het centrum gelopen en bij Starbucks koffie gedronken. Er was een leuk winkelcentrum dus daar heb ik nog even rondgelopen. Ook was er een filiaal van Target en daar heb ik nog even op de Xbox 360 gespeeld. Leuk apparaat maar natuurlijk erg prijzig. Van het geld dat zo’n ding kost kan je ook weer op vakantie. Vierhonderd euro is toch al bijna een ticket Dubai of New York.

Het centrum was compact en je was er nogal snel doorheen. Ik wilde voornamelijk het centrum van Canberra, het Australian Museum en Parliament House (de regering) zien. Omdat ik niet wist of er bussen gingen en lopen gezond is, ben ik gaan lopen. Het viel me op dat veel “Commonwealth” was. Zo was er bijvoorbeeld een Commonwealth park, weg, rotonde, meer, ongetwijfeld ook een Commonwealth fontein en natuurlijk hoort Australië ook bij de Commonwealth. De wandeling was behoorlijk lang en voerde over de brug langs een drukke snelweg. Aan het eind van de snelweg zou Capitol Hill liggen. Ik dacht dat het Australian Museum vlak bij de snelweg zou liggen maar ik zag al gauw dat het nog een hele wandeling was dus besloot ik dit maar te skippen. Er leek overigens geen einde aan de weg te komen terwijl de “berg” wel steeds dichterbij kwam. Na een lange tijd lopen kwam ik dan eindelijk in de buurt. Het wandelpad ging omhoog en uiteindelijk kwam je precies tussen beide parlementsgebouwen in te staan. Het nieuwe gebouw op Capitol Hill lijkt bijna op een bunker door de vorm van een piramide terwijl het oude parlementsgebouw er tegenover bijna op het witte huis lijkt. De ruimte tussen beide gebouwen is een grasmat van ongeveer een kilometer. Het oude gebouw wordt nog steeds gebruikt maar het House of Representatives en The Senate huizen er niet meer. Binnen in het nieuwe gebouw kan je vrij rondlopen en vele ruimtes bekijken. Ik was voornamelijk geïnteresseerd in de House of Representatives en The Senate, de ruimtes die je ook vaak op televisie ziet. Ze zagen er bijna hetzelfde uit als het Lagerhuis in Engeland.

Na hier een tijdje rondgelopen te hebben ben ik teruggelopen naar het station aangezien de tijd behoorlijk snel ging. De wandeling voerde door woonwijken en eindigde bij het station. De trein zou om 17.05 vertrekken maar kwam iets te laat binnen waardoor we ook 5 minuten later vertrokken dan gepland. Dit was geen probleem aangezien we onderweg de tijd nog hebben ingehaald. Onderweg heb ik gebabbeld met iemand die naast me zat, was erg interessant. Ook hebben we net voordat het donker begon te worden een groep van ongeveer 20 kangaroe’s gezien. Ze sprongen lekker rond in het wil en het was erg bijzonder om het te zien.

Tegen half 10 kwam de trein aan in Sydney en heb ik de subway gepakt naar Town Hall. Na al het lopen van die dag had ik geen zin om nog een keer naar het hostel terug te lopen. Eenmaal bij Town Hall nog even bij Woolworths wat kip en patat gehaald. Een beetje op tijd gaan slapen aangezien het een lange dag was.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats