<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, July 18, 2006

Australie: zaterdag 22 april 2006

De dag van de terugvlucht. Om 16.20 zou het vliegtuig terug naar Auckland vertrekken. Om tien uur moest ik uitchecken en dit heb ik dan ook op het laatste moment gedaan aangezien ik voor de dag geen plannen meer had. Vanaf Town Hall heb ik de trein genomen. Erg makkelijk dat er rechtstreeks een trein naar het vliegveld gaat. Bij de kaartautomaat was er ook een optie voor een studententarief en dit scheelde zo’n 30%. In plaats van twaalf dollar betaalde ik acht. Later hoorde ik dat het een tarief was voor “high school students” en dus niet voor “tertiary students” = studenten die op een universiteit zitten. Wist ik natuurlijk niet maar goed, niemand die dat controleert. Heb ik even mazzel gehad…

Op het vliegveld mocht ik van de automaat bij de uitgang van het treinstation mijn kaartje houden en was het leuke wandeling met roltrappen omhoog naar de vertrekterminal. Het was inmiddels een uur of elf en dat betekende dus nog vijf uur wachten voordat het vliegtuig zou vertrekken en iets meer dan drie uur voordat ik kon inchecken. Ik heb mijn tijd doorgebracht door een kijkje te nemen op het saaie observatiedeck waar je echt nauwelijks wat ziet op een tweetal vliegtuigen na. Daar ben ik dus niet lang geweest. Vervolgens maar wat wezen lopen langs de winkeltjes, mensen kijken die aan het inchecken waren of langsliepen. Ik had me inmiddels gepositioneerd op een locatie waar een inplugpunt was voor stroom zodat ik nog wat aan dit verslag kon werken.

Het was druk op het vliegveld en er zouden veel vluchten vertrekken. Toen het rond drie uur was, met nog twee uur en twintig minuten te gaan, ben ik ook eens gaan inchecken. De rij was lang en het leek een eeuwigheid te duren. Na twintig minuten wachten was ik dan eindelijk aan de beurt. Een grote man bekeek mijn e-ticket en paspoort en vertelde me toen hij me wilde inchecken dat hij me niet kón inchecken. Ik vroeg waarom en hij vertelde dat mijn visum voor Nieuw Zeeland dat niet toeliet. In mijn visum voor Nieuw Zeeland staat een zinnetje “Outward passage waived”. Daar stond een streep door. Volgens de man betekende dat zinnetje dat ik mijn vliegtickets terug naar Nederland of een kopie van het vluchtschema moest hebben. Als ik een van beide niet had, konden ze me ook niet inchecken voor de vlucht terug naar Auckland. De man vertelde dat het niet zozeer zij zijn die moeilijk doen maar de immigratie in Nieuw Zeeland wil graag zien dat je het land ook weer verlaat voor de datum van verloop van het visum door je ticket terug te tonen. Ik was hier onbekend mee aangezien de immigratie in Auckland me niets had gevraagd toen ik voor de eerste keer het land binnen kwam. De immigratie in Den Haag had me ook niks van dat zinnetje verteld en in de “bijsluiter” stond er ook niks over. Lekker bagger dus. Ik aan hem vragen wat ik het beste kon doen en hij zei dat ik eens moest informeren bij het ticket office van de maatschappij waar ik mee terug vloog naar Nederland. Hij zei erbij dat ik me wat moest haasten aangezien hij niet wist hoe lang ze nog open zouden zijn.

Ik dus met bagage en al naar het wat moeilijk te vinden kantoor van Korean Air en er was gelukkig nog iemand. Ik kreeg van het Koreaanse meisje een kopie van het vluchtschema voor de terugreis en ik zag vluchtig dat de terugvlucht van Auckland naar Seoul vervroegd was, van 21.00 naar 12.40. Daar zou ik me later wel druk over maken.

Ik kon dus weer achteraan in de rij aansluiten en dit keer was er een juffrouw naast de man die me incheckte en het schema goedkeurde. Gelukkig maar. Ik vroeg om een stoel ergens achterin aan het gangpad maar niet de laatste twee rijen.

De vlucht verliep soepel maar doordat het al donker begon te worden zag je maar weinig. In Auckland was het al helemaal donker bij aankomst, het was dan ook 21.20 dat we landden. Tijdens de vlucht een lekkere maaltijd gekregen en net als de vorige keer weer een mini Magnum als toetje.

Eenmaal aangekomen in Auckland was er slechts één balie open voor niet-NZ of niet-Australië paspoorten. Dat schoot dus niet op. Er stonden nog twee Nederlanders iets verder in de rij. Met drie mannetjes bij de andere balies schoot het dus wat meer op aan die kant. Om 21.50 was ik dan eindelijk aan de beurt en men vroeg helemaal niet naar mijn tickets terug naar Nederland maar vroeg alleen hoe de studie ging, zei “Welcome home” en wenste me “drive safe” naar huis. Hij wist volgens mij niet dat de laatste Airbus naar het centrum om 22.00 ging. Het verbaasde me niet dat ik mijn schema niet hoefde te laten zien aangezien dit ook niet hoefde bij de eerste aankomst. Snel de bagage opgehaald, door de scanner gegaan en om 21.58 stond ik buiten, de Airbus kwam al aangereden. Samen met nog iemand anders waren we de enigen. Om 22.30 was ik weer bij Wellesley en heb ik de post uit de brievenbus gehaald. Voor het slapen gaan nog even een borreltje genomen en wat later gaan slapen…

1 Comments:

Blogger durga said...

---------------------------------------------------------------------------------------
Hi there, awesome site. I thought the topics you posted on were very interesting. I tried to add your RSS

to my feed reader and it a few. take a look at it, hopefully I can add you and follow.
----------------------------------------------------------------------------------------
Australische Immigratie

December 31, 2011 at 7:57 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats