<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, July 29, 2006

Het douane verhaal

Ik had in Nederland bij vertrek na de douane een digitale fotocamera duty free gekocht. Deze kostte 250 euro. Daar kwam dan nog een geheugenkaartje bij en het totaalplaatje was 310 euro. Vervolgens heb ik zes maanden die camera gebruikt en dat kan je ook zien. Hij is een paar keer gevallen waardoor er bij de zijkant een deukje is ontstaan en er zitten een paar kleine krasjes op het beeldscherm op de achterkant. Bij aankomst in Nederland schoot het al niet op, we landden op de Polderbaan wat betekent dat je een eind moet taxiën, vervolgens parkeerden we aan de G pier dus dat schiet ook niet op. Als laatste uit het vliegtuig, als eerste bij de douane. Dan duurde het ff voordat de koffers kwamen. Dan toch vrij vlot mijn spullen kunnen pakken en naar de douane.

De man hield me aan en hij wilde mijn spullen bekijken. Ik had twee rugzakken en een backpack. De backpack zat in een duffle bag van 100 liter dus die hoefde hij niet te zien. In de gewone rugzakken zaten een laptop, fotocamera, videocamera en harde schijf. De laptop hoefde hij niet te zien en de videocamera ook niet. Vreemd want de videocamera is van december 2005 en de fotocamera van 1 februari 2006. Bij het openen van een van de rugzakken zat de handleiding van de fotocamera, er stond op de achterkant dat het uit Japan kwam, althans er stond een Japans adres. Hij vroeg hoe dit zat en hij zei dat het een Japans merk is, Casio. Vervolgens wilde hij de camera zien en vroeg wanneer ik hem gekocht had en waar en wat ie had gekost. Ik vertelde het een en ander en hij vertelde dat ik er belasting over moest betalen omdat ik hem belastingvrij gekocht had na de douane en nu weer belastingvrij in wilde voeren. En dat mag natuurlijk niet van de douane. Vreemd want na de immigratie ben je in principe uit Nederland. :{

Hij ging even het een en ander berekenen en hij kwam op een bedrag uit van afgerond 48 euro. Als ik het toestel voor de douane had gekocht, dan was er geen probleem omdat ik er dan belasting over betaald had. Toen die man aan het berekenen was vroeg ik aan een collega of dit normaal is aangezien je nou in principe niks meer betaalt dan kopen voor de douane. Zij vond het ook maar raar, waarom zou je nu producten van boven de vrijstelling van 175 euro duty free kopen terwijl er de mogelijkheid bestaat dat je gecontroleerd kan worden bij terugkomst.

Voor mij is de truc van het duty free kopen wel duidelijk. Je koopt belastingvrij maar als de douane wil, dan kunnen ze een heel vliegtuig laten controleren en zo veel geld vangen. Tevens dacht ik altijd dat er dan belasting werd berekend over het bedrag wat je boven de vrijstelling zat maar dit bleek dus niet het geval te zijn, je betaalt belasting over het gehele bedrag. Als ik niet had gezegd dat ik hem taxfree had gekocht, dan gingen zij een waarde bepalen dus daar schoot ik niet veel mee op.

Ik kan in principe in bezwaar gaan en ik ga eens bekijken wat de mogelijkheden zijn en of er niet een soort van termijn is van hoe oud producten moeten zijn. De camera is inmiddels zes maanden oud, wat als ik een jaar was weggeweest? Mochten ze dan nog belasting gaan vragen? Ik ga me er eens in verdiepen. :)

Terugkomst in Nederland was daardoor niet echt leuk aangezien het gewoon weggegooid geld is. De familie stond ook al te wachten en ik kwam dus nu als laatste naar buiten. Ze waren wel blij me te zien dus dat vond ik natuurlijk erg leuk. Het was erg warm in Nederland voelde ik, toen ik de slurf in liep kwam de warmte me al tegemoet. In Seoul was het ook warm en benauwd maar een andere warmte. Ik ben nog niet superveel buiten geweest. Het viel me op dat het allemaal wel weer veel gehaaster was. Ik was even naar de Aldi geweest om wat te halen te halen, meteen in de rij voor de kassa dat gezeik dat het allemaal zo lang duurt. :{ Verder zijn we een eeuwigheid onderweg geweest naar huis, meer dan twee uur. In Auckland waren we niet langer dan een kwartiertje onderweg. Ik kan nou niet echt zeggen dat ik last heb van het gestress hier maar het valt wel op.

Ik mis van NZ vooral de relaxtheid van de mensen. Het is wat makkelijker om daar een babbeltje te maken met mensen in de bus of in een kroeg. Hier is veel dor qua natuur, in NZ was alles groen, zelfs in de winter. Tevens is het in NZ niet zo drukkend warm. Toen ik in Auckland aankwam was het 27 graden. Dat was warm, maar het was niet benauwd. Verder was het fietsen weer even wennen.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Een vervelend obstakel bij thuiskomst van een dergelijke reis! Het lijkt me wel een heel vreemde redenering van die dounebeambte... Zouden de centen niet regelrecht in zijn broekzak terecht zijn gekomen???

August 17, 2006 at 2:04 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats