<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, July 22, 2006

Porsche 911 Targa: zomerse verfrissing

AMSTERDAM - Porsche komt aan het einde van het jaar met de 911 Targa op de markt. Die is voor het eerst alleen leverbaar met vierwielaandrijving. Porsche biedt de Targa-variant van de 997 alleen aan met vierwielaandrijving. Door middel van een visco-koppeling wordt, afhankelijk van de omstandigheden, vijf tot veertig procent van het vermogen naar de vooras gebracht. De nieuwe variant wordt leverbaar 911 Targa 4 en Targa 4S.

Het targa-dak is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van de 996. Het sluit perfect aan bij de lijn van de auto. Aan de zijkant is de Targa gemakkelijk herkenbaar door de verchroomde strip die langs de daklijn loopt.

Glazen dak
Het glazen dak kan op elke snelheid worden weggeschoven. Binnen zeven seconden ontstaat dan een opening van bijna een halve vierkante meter. Het dak wordt door twee elektromotoren bestuurd en is 1,9 kilo lichter dan de constructie van zijn voorganger. Ook is gewerkt aan de geluidsisolatie. Daardoor is het windgeruis vooral bij hogere snelheden aanmerkelijk verminderd.

Windgeleider
Een windgeleider zorgt er voor dat het binnenin de Targa onder het rijden rustiger blijft. Zo kan ook bij wat koudere temperaturen open worden gereden. Ook is er een nieuw zonnescherm. Het dak en het scherm kunnen met een tuimelschakelaar op de middenconsole worden bediend. De glazen achterruit kan omhoog. Met een neergeklapte achterbank geeft die toegang tot een bagageruimte van 230 liter.

Bron: Nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats