<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Monday, September 11, 2006

Dagje Antwerpen!

Afgelopen vrijdag ben ik samen met Emil (oet Wier'n) een dagje naar Antwerpen geweest. Nadat Emil in Zwolle de verkeerde trein had genomen zijn we mekaar dan toch tegengekomen in Utrecht. Ik had nog tegen Emil gezegd dat hij in Zwolle in het Den Haag gedeelte moest instappen maar hij stapte meteen al in het Rotterdam gedeelte. Handig dus. De hele reis is er gelachen en gebabbeld over van alles en iedereen.

In Rotterdam zou Martijn er nog bij komen maar die was er niet. Na achttien belpogingen hebben we de moed opgegeven en zonder hem naar Antwerpen vertrokken. Daar kwamen we rond 11.45 aan omdat we in Antwerpen Berchem de aansluiting gemist hadden. Gelukkig was er nog tijd voor foto's.

De foto's:

Mercedes Benz SL 55 AMG:


BMW M6:


Aston Martin AMV8 Vantage:


Maserati 3200GT:


BMW M3 Cabriolet:


Porsche 997 Carrera S:


Subaru WRX STI:


Mercedes Benz CL 600:


BMW M5 met M6 velgen:


Audi A8 W12:


Porsche 912:


Porsche 997 Carrera S:


Porsche Cayman S:


Mercedes Benz SL350/500:


Bentley Continental Flying Spur:


Aston Martin DB9:


PGO Cevennes:


Emil had nog ergens foto's van nog een SL 55 AMG maar die moet ik nog krijgen.

2 Comments:

Anonymous Martijn said...

Nog steeds klote dat ik dat dagje gemist heb! :(

September 11, 2006 at 11:50 PM

 
Blogger The Jagster said...

Moet je je telefoon maar niet vergeten. :P

September 12, 2006 at 11:14 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats