<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d-2947955740511826778', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, September 13, 2006

Dagje Zandvoort en Amsterdam

Ik had vandaag nog een vrije dag en het leek me wel leuk om dat in te vullen door het treinlijntje Haarlem - Zandvoort eens te doen. Dit had ik nog niet gedaan. In Zandvoort kwam Martijn nog even langs, waar ik mee naar Dubai ga in oktober.

In Zandvoort slechts één spot, een S serie met o-zo-schattige uitlaatjes.Daarna nog even naar de PC Hooftstraat geweest in Amsterdam en daar nog een rondje gelopen.

Porsche 997 Carrera S:


Porsche Cayman S:


Range Rover Sport Supercharged:


Porsche 996 Turbo Cabriolet:


BMW 760Li:Porsche 997 Carrera 4S Cabriolet:


Porsche Cayenne Turbo:


Range Rover Vogue Supercharged, op zich niet bijzonder maar de kleur wel!


BMW 760Li:


Audi RS6 Avant:


Aston Martin DB9 Volante:Maserati 3200GT:Honda S2000:


Mercedes Benz S430 met AMG pakket:Porsche 997 Carrera S:


Topper van de dag: Rolls Royce Phantom! _O_ Mijn eerste die ik op de foto zet. Wat een enorme auto is dit zeg! _O_ Veel mensen bleven ook even erbij kijken.Leuke combo's: 760Li en RS6 Avant + Cayenne Turbo en Phantom:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats