<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Monday, October 30, 2006

Terug uit Dubai!

Ik ben gisteren teruggekomen van een tripje naar Dubai van ongeveer een week. Ik vond het erg bijzonder. Wat mij opviel was dat er ondanks de drukte best veel rust te vinden was in de stad. Dit voornamelijk in wijken als Burj Dubai en Deira waar je je een echte toerist voelt tijdens het lopen door de Gold Souq of de smalle straatjes en de nog kleinere winkeltjes. De cultuur is echt geweldig en het is absoluut niet zo dat je op elke straathoek een moskee vindt. De hitte raak je wel aan gewend na een tijdje. Overdag was het tussen de 34 en 36 graden en 's nachts kwam de temperatuur niet onder de 30 graden uit. Wat 's ochtends erg vervelend was, was dat als je buiten kwam je enorm fel licht van de zon in je gezicht kreeg. Dit was irritanter dan de hitte.

We zouden ook nog een dag naar Abu Dhabi gaan en een woestijinsafari doen maar dat is er niet van gekomen. De bus reed niet frequent in tegenstelling tot de dienstregeling op internet.

We hebben geslapen in het Dubai Youth Hostel op Al Nahda Road. Het enige hostel in de stad en wat betaalbaarder dan de beach hotels op Jumeirah Beach Road. Een reservering maakte geen verschil. We hadden een double room in het A of B building gereserveerd maar zijn in een week tijd drie keer van kamer gewisseld. Erg vervelend allemaal.

De vlucht ging met KLM en Alitalia via Milaan. Dit was mijn eerste en waarschijnlijk ook mijn laatste keer Alitalia. Vluchtverslag volgt nog.

Foto's komen ook nog. Heb er niet zo veel als van Sydney aangezien de meeste pics van auto's zijn.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats