<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, October 17, 2006

VLM vanaf oktober van Groningen naar Amsterdam en Londen City

Antwerpen, 21 september 2006

Met ingang van maandag 30 oktober 2006 start VLM Airlines met lijnvluchten vanuit Groningen naar Amsterdam en het centrum van Londen. Bijgevolg wordt een heen-en terugvlucht op dezelfde dag naar beide steden mogelijk.

Elke weekdag zal een toestel van VLM Airlines vertrekken vanuit Groningen Airport Eelde naar Amsterdam en verder naar London City Airport. Deze vlucht vertrekt om 06u50 te Groningen en komt aan om 08u20 in London City. De terugvlucht vertrekt vanuit London City om 17u50 en vanuit Amsterdam om 20u30 met aankomst te Groningen om 21u20. Op zaterdag zal VLM Airlines een vlucht inleggen die ‘s ochtends vertrekt uit Groningen naar Amsterdam en London City en die op zondagavond terugvliegt.

Een recente studie, die werd uitgevoerd in opdracht van Groningen Airport Eelde, heeft aangetoond dat er behoefte is aan een luchtverbinding met Londen. Tot vandaag moesten mensen uit het noorden van Nederland die naar Londen reisden een overnachting plannen vermits de lange reistijd geen heen-en terugvlucht op dezelfde dag mogelijk maakte. Heden biedt VLM Airlines de reizigers een alternatief door ‘s ochtends te vertrekken en ‘s avonds na een werkdag terug te reizen naar Groningen. Deze dienstregeling laat zakenreizigers toe tijd te winnen en extra hotelovernachtingen en –uitgaven te beperken.

Johan Vanneste, Managing Director van VLM Airlines licht toe: “We zijn in Nederland aan een snelle groei bezig en we zijn ons volop bewust van het potentieel die de Noord-Nederlandse zakenreizigersmarkt heeft. Bovendien biedt Groningen Airport Eelde alle voordelen van een regionale luchthaven zoals korte check-in tijden, voldoende parkeerfaciliteiten en vlotte ontschepingsprocedures”. VLM Airlines legt heden op weekdagen 12 vluchten in tussen Amsterdam en hartje Londen en 10 vluchten tussen Rotterdam en Londen.

Reizigers die vertrekken uit Groningen richting Londen via Amsterdam zullen te
Amsterdam aan boord van het toestel blijven. In Londen landt VLM Airlines in het hart van de stad: London City Airport ligt naast Canary Wharf en ‘The City’, het financiële centrum van Londen. Sinds de start van de DLR lijn (Docklands Light Railway) in december 2005 volstaan 22 minuten om de reis tussen London City Airport en het metro station Bank af te leggen. Vanuit Bank worden andere verbindingen en lijnen van het Londense metronetwerk aangeboden.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats