<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 18, 2006

KLM introduceert tweede dagelijkse Moskou-vlucht

AMSTELVEEN - KLM introduceert in de nieuwe zomerdienstregeling een tweede dagelijkse retourvlucht tussen Amsterdam en Moskou. Vanaf zondag 25 maart 2007 voert KLM de nieuwe vlucht KL 905 van Amsterdam naar Moskou uit in de middag. Retourvlucht KL 906 wordt in de vroege avond uitgevoerd, met aankomst op Schiphol even voor acht uur.

Dit is een aanvulling op de bestaande retourdienst (KL 903/904), met de heenvlucht vanaf Schiphol in de ochtend en de retourvlucht vanaf Moskou Sheremetyevo in de middag. KLM voert de vluchten maar de Russische hoofdstad uit met Boeing 737’s.

KLM en Aeroflot voeren sinds 1 november hun vluchten tussen de SkyTeam-hubs Amsterdam Schiphol en Moskou Sheremetyevo in code-sharing uit. Dit betekent dat beide maatschappijen nu al twee dagelijkse retourvluchten onder eigen vluchtnummer kunnen aanbieden.

Bron

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats