<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, November 01, 2006

Vluchtverslag Amsterdam - Milaan Malpensa

Maatschappij?
KLM Royal Dutch Airlines.

Traject?
Amsterdam (AMS) - Milaan Malpensa (MXP)

Vertraging?
Geen, zelfs 10 minuten voor schematijd aangekomen.

Vriendelijk personeel?
Erg vriendelijk personeel. Met de steward en stewardess nog een praatje gemaakt en nog een aantal leuke tips gekregen over wat we allemaal moesten gaan doen in Dubai! Erg leuk!

Lekker eten?
Ik kreeg een kopje koffie, glaasje jus d'orange en een pakje Bertolli broodjes met kaas. Erg lekker. Omdat ze ook een ham-variant hadden heb ik deze ook nog gevraagd. Deze kreeg ik zonder problemen.
Entertainment?
Afgezien van de Holland Herald, het uitzicht dat steeds minder werd en de leuke gesprekken met het personeel was er geen entertainment op de vrij korte vlucht.

Algehele indruk?
Wederom goed! Ik heb ook eens KLM naar Frankfurt gevlogen en vond ze toen met eten en drinken ook goed. Beenruimte is goed en personeel vriendelijk. Jammer dat er alleen een passagier was die vroeg wanneer de nootjes kwamen omdat er iets met de broodjes was.

Iets over de luchthavens?
Schiphol is inmiddels bekend. Lekker groot, ruim en duidelijk qua bewegwijzering. Wij vertrokken helemaal achteraan de D pier, dat was dus even lopen. Milaan Malpensa is wel ok qua winkels. Veel fashionshops maar zodra je daar eenmaal weg bent, is er niet veel te doen. Niet veel kleur ook. Beetje grauw vond ik het.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats