<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, November 01, 2006

Vluchtverslag Dubai - Milaan Malpensa

Maatschappij?
Alitalia

Traject?
Dubai (DXB) - Milaan Malpensa (MXP)

Vertraging?
Geen vertraging, we zijn een 15-20 minuten voor schematijd geland.

Vriendelijk personeel?
Personeel heb ik nauwelijks gezien! Alleen bij het brengen en ophalen van de maaltijd. Meer niet.

Lekker eten?
Het eten bestond dit keer uit een ontbijt. Ik had daar wederom jus d'orange en koffie bij besteld en wonder boven wonder was de jus dit keer wel gewoon geel en smaakte hij ook nog eens naar jus! We kregen een soort Engels ontbijt bestaande uit een worstje, eggroll, gebakken tomaat en champignons. Verder zat er nog een broodje en croissantje bij alsmede fruit, yoghurt, jam en boter. Het ontbijt was goed te doen alhoewel het worstje een beetje raar viel zo vroeg. De McDonalds ervoor was lekkerder. De champignons heb ik ook laten liggen omdat ik daar geen fan van ben alsmede de gebakken tomaat.


Entertainment?
The Devil Wears Prada en een of andere vage film met Chineze ondertiteling. TDWP was een leuke film. Alleen jammer dat de geluidskwaliteit ontzettend slecht was, de koptelefoons bagger. Ook werkten de radiostations niet net als op de heenweg en flikkerde het schermpje regelmatig. De andere film heb ik niet eens gezien. Waarom krijg je Chineze ondertiteling bij een vlucht die helemaal niet van of naar een Aziatische bestemming gaat/komt? Het inflight magazine was ook niet veel soeps. Het uitzicht naar buiten was nog beter.

Algehele indruk?
Tsja, bagger weer. Dit keer geen open bar en het personeel is niet 1 keer langsgekomen voor drankjes. Als je dan naar achter ging kon je aan de reactie van het personeel wel zien dat het "lastig" was als je kwam vragen om een drankje. Ook duurde het weer meer dan een uur voordat mijn dienblad werd opgehaald. Mijns inziens veel te lang. De beenruimte was iets meer omdat we nu de rij achter de business class hadden. Alleen jammer dat je dan je benen in de hoogte moet gooien in plaats van onder de stoel voor je.

Iets over de luchthavens?
Dubai is ontzettend modern en groot opgezet. Het is er wel ontzettend druk en op sommige punten moet je je zelfs door de mensenmassa heenwurmen. Wel erg modern.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats