<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, November 01, 2006

Vluchtverslag Milaan Malpensa - Dubai

Maatschappij?
Alitalia

Traject?
Milaan Malpensa (MXP) - Dubai (DXB)

Vertraging?
Geen, 25 minuten eerder aangekomen.

Vriendelijk personeel?
Personeel nauwelijks gezien. Er werd wel gelachen voordat het servicegedeelte kwam maar daarna kon er vaak geen glimlach vanaf. Na een half uur kwam het eten. Daarna werd het opgehaald en zag je het personeel pas weer vlak voor de landing.

Lekker eten?
Nee. Dit was de meest ranzige maaltijd die ik ooit in een vliegtuig heb gehad. Ik was er al enigszins voor gewaarschuwd maar wilde het toch eens proberen om te zien of het echt zo erg was. We kregen een zalmfiletje met ravioli in een bakje. Als bijgerechten was er fruit en groenten met een plak ham. Verder nog een broodje, crackers, kruidenboter en gewone boter. Het broodje was zo hard als beton, het plastic mesje kwam er nog niet doorheen. De ham smaakte had een vreselijke smaak en smaakte zeker niet naar ham. De groenten waren slap en smaakloos dus daar had ik het na 1 stukje al gezien. De ravioli was niet te eten. Veel te taai en te vet. Ook zat er geen vlees in maar een ander vies mengsel. Niemand in mijn omgeving at het op. Alleen de zalm was lekker.

Ik wilde graag jus d'orange erbij. Deze is bij Alitalia rood en smaakt naar grapefruit sap. Beetje jammer.
Overigens duurde het bijna een uur voordat mijn maaltijd werd opgehaald. Dit was bespottelijk lang. Ik heb het dan ook op de grond gezet. Vlak voor de landing kwam men nog langs met een drankje en was er tijdens de vlucht een open bar achterin het vliegtuig. Dat was wel ok.

Entertainment?
We kregen de film Click te zien via enorm brakke koptelefoontjes. De geluidskwaliteit was zeer slecht. Verder was het inflight magazine ook niet echt boeiend.

Algehele indruk?
Voor mij geen Alitalia weer. De persoon voor mij ging dusdanig ver naar achteren met de stoel dat ik telkens zijn stoel met hem naar voren moest duwen als ik van mijn stoel wilde. Beenruimte was erg krap. Ik kon mijn laptop ook niet op het tafeltje zetten, die moest helemaal plat en dan rechtop omdat je anders niets ziet. Ook mag je bij Alitalia geen film kijken op je laptop vanaf een cd of dvd. Wat een onzin, geen enkele maatschappij doet dit behalve Alitalia.

Iets over de luchthavens?
Milaan was redelijk ok maar niet echt boeiend. Niet veel eet-stalletjes en net als op elk vliegveld in Europa duur als je even snel wat te eten wil halen wegens het gebrek aan een supermarkt zoals op Schiphol. De twee uur wachten in Milaan gingen snel voorbij met behulp van een goed boek en muziek.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats