<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, November 01, 2006

Vluchtverslag Milaan Malpensa - Amsterdam

Maatschappij?
Alitalia

Traject?
Milaan Malpensa (MXP) - Amsterdam (AMS)

Vertraging?
Geen. Precies op tijd aangekomen wegens lang taxiën in Amsterdam. Geland op de Zwanenburgbaan in omgestelde richting en geparkeerd achteraan de B pier.

Vriendelijk personeel?
Alleen gezien met het uitdelen van de snack en het drinken.

Lekker eten?
Er kon gekozen tussen een klein broodje kaas of een koekje. Ik koos voor het broodje kaas. Bij het openen van de verpakking en het openmaken van het brood om de kaas te bekijken brokkelde het bijna al uit elkaar van droogheid. De kaas was ook niet meer dan een plakje van 4x4 cm. Schiet niet op dus. Het koekje was volgens mij buren ook zo droog als ik weet niet wat. De koffie en jus waren wel ok.

Entertainment?
Op deze Europese vlucht in een Airbus A320 waren er warempel schermpjes die gebruikt werden. Zo werd er Mr Bean en Looney Tunes afgespeeld. Mr Bean is ook wel ontzettend achterhaald. Dat er nog maatschappijen zijn die dit uitzenden....

Algehele indruk?
Stoelen waren beter en de beenruimte was ruim. Op Europese vluchten afgezien van het droge broodje kan Alitalia het dus kennelijk wél. Ik zal de volgende keer echter niet meer voor Alitalia gaan en wat meer betalen om met KLM, Swiss, Emirates of Austrian te vliegen.

Iets over de luchthavens?
Schiphol is chill om aan te komen. We stonden om 17.01 bij de baggageband maar om 17.20 kwam de baggage pas. Duurde erg lang dus. In Milaan moesten we in transit en bij het checken van de handbaggage mocht mijn statief er niet door. Dit was erg gevaarlijk volgens de wetsdienaar want ik zou er iemand mee kunnen slaan. Ik moest dus door de paspoortcontrole en het statief laten sealen a 7 euro en inchecken. Na het inchecken moest het ook nog ingeleverd worden bij "bulky baggage".

Vreemd dat het in Dubai gewoon mocht maar in Milaan niet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats