<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, January 18, 2007

Vluchtverslag Amsterdam - Londen Luton

Onlangs voor het eerst met een lowcostmaatschappij gevlogen. Conclusie: zolang het maar een korte vlucht is dan is het best te doen.

Maatschappij?
Easyjet.

Traject?
Amsterdam (AMS) - Londen Luton (LTN) - Amsterdam (AMS)

Vertraging?
Geen, zelfs eerder geland op Luton. Op de terugreis was de effectieve vluchtduur 38 minuten maar dat werd weer gecompenseerd door het lange taxiën vanaf de Polderbaan.

Vriendelijk personeel?
Ja wel vriendelijk, ook een bijzonder smakelijke blonde stewardess op de heenreis.

Lekker eten?
Geen eten gehad, het was wel redelijk betaalbaar. Op de terugweg had ik nog 1,50 pond over en daarvoor heb ik wat jus d'orange en appelsap gekocht.

Entertainment?
Het inflightmagazine was ik niet echt van onder de indruk .

Algehele indruk?
Je betaalt weinig en je krijgt weinig. De beenruimte was goed, ik had het krapper verwacht daar ik nog nooit eerder met een lowcostmaatschappij gevlogen had. Boarden op Luton gaat effectiever dan op Schiphol maar dat zal ook komen omdat we op Schiphol te lang hebben zitten hangen bij de Mek.

Iets over de luchthavens?
Schiphol weer prima zoals altijd. Het is alleen weer een halve marathon naar de H pier waar overigens helemaal niets is. Op Schiphol mocht je je vloeistoffen niet meenemen maar op Luton was dit geen probleem. Een flesje water gekocht na de douane op Luton mocht je gewoon meenemen. Mensen liepen er gewoon oppervlakkig mee in dus het was niet verstopt oid. Luton is overigens wel een beroerd vliegveld om aan te komen, wachten op de bagage duurde erg lang en de aankomstterminal is bijzonder saai, in de vertrekterminal is meer te doen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats