<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, July 15, 2007

Video: Ferrari 599 GTB Fiorano

"What is it about Ferrari pipes that make them look so damn good?" Check out what Autocar Magazine has to say about this stunning Ferrari 599 GTB Fiorano.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hey jeroen, via deze weg laat ik dan maar even een bericht achter. Ik heb even heel kort een internet pctje gevonden, in het hotel waar we vlakbij zitten. Helaas kan ik via hier geen pics uppen, zelfs AG laat hij hier niet goed zien (IE 7 ofzo)en zelfs messenger doet het niet. Hier gaat alles verder goed, dagelijks kom ik hier wel wat spotbaars tegen, met als toppunt de 2 Maybach's, een 62 (met reflector in het midden) en een 57s (met 2 vette uitlaten). Op de foto lijkt het wel een foto te zijn uit dubai, want er stonden palmbomen rond het hotel. Fantastisch gewoon! Ook die 599 GTB reed zomaar voorbij, maar moest gelukkig stoppen voor het stoplicht, waardoor ik genoeg foto' kon maken.

zo nu heb je ook weer een bezoeker erbij vanuit Zwitserland, en ik zal omdenken dat ik even op de banners druk, dan heb je weer wat inkomsten!

groeten
johan

July 20, 2007 at 3:21 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats